Uwaga, przesunięcie terminu składania prac w konkursie „Kreatywne miasta”

Ze względu na utrudnienia spowodowane działaniami wojennymi, dotykające współorganizatora konkursu tj. Zaporoski Narodowy Uniwersytet Techniczny, wprowadzona zostaje zmiana w terminarzu konkursu. Termin składania prac ustala się na dzień 30 kwietnia do godz. 12.00.