Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A5
Wydział Architektury
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel. 12 628 20 50
tel. 12 628 24 66
e-mail: a-5@pk.edu.pl