REJESTRACJA 

AGLOMERACJE
Rozwój. Wyzwania. Przestrzeń.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa / 02 – 04 marca 2023 / online MS Teams

PROGRAM KONFERENCJI 
KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

W związku z dużym zainteresowaniem Konferencją i licznymi zgłoszeniami zdecydowaliśmy o przedłużeniu obrad. Takie rozwiązanie zapewni wszystkim mówcom komfort oraz możliwość wspólnej wymiany poglądów. Jednocześnie, aby zapewnić wszystkim chętnym możliwość wysłuchania referatów uruchomiliśmy nowy formularz rejestracji dla słuchaczy. 

Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego WAPK zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową AGLOMERACJE. Rozwój. Wyzwania. Przestrzeń.

Problematyka konferencji dotyczy zagadnień planowania i sterowania rozwojem obszarów aglomeracji, szczególnie tych narażonych na presję inwestycyjną. Przekształcenia tych terenów wiążą się z potrzebą ochrony, zachowania i wyeksponowania ich dotychczasowych wartości przyrodniczo – kulturowych oraz wdrażania rozwiązań odpowiadających na wyzwania klimatyczne i cyfrowe.

Osie tematyczne konferencji:

  • zmiany i zagrożenia społeczne związane ze współczesną suburbanizacją,
  • możliwości zwiększenia ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych terenów podlegających przekształceniom,
  • zmiany funkcjonalne i przestrzenne,
  • rozwiązania proekologiczne, energooszczędne i inteligentne,
  • metody planowania i sterowania przekształceniami struktury aglomeracji.

Na konferencję zapraszamy szerokie grono naukowców, specjalistów, samorządowców oraz wszystkich zainteresowanych kształtowaniem i jakością przestrzeni miast i ich obszarów funkcjonalnych, a także doktorantów Szkół Doktorskich i studentów kierunków Architektura, Urbanistyka i Gospodarka Przestrzenna, dla których przewidujemy sesję posterową oraz możliwość wygłoszenia krótkich komunikatów.

Konferencja odbędzie się w dniach 2-4 marca 2023 roku w formie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Informacje dotyczące dostępu do wydarzenia online zostaną przesłane w osobnej wiadomości na podany przy rejestracji adres e-mail. Prosimy o zapoznanie się z terminarzem i opłatami. Zapraszamy do udziału w Konferencji.

Ze względu na międzynarodowy charakter konferencji prosimy o przygotowanie napisów na prezentacji w wersji dwujęzycznej.

Postery i artykuły prosimy przesyłać na adres konferencji: aglomeracje@pk.edu.pl
Artykuły do PUA prosimy przygotować zgodnie z instrukcją wydawniczą.

Pliki do pobrania:

REJESTRACJA

Kontakt: aglomeracje@pk.edu.pl