Struktura Katedry A5

Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK
Administracja: mgr Aneta Nowacka,

PRACOWNICY:

badawczo-dydaktyczni:

 1. dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK
 2. dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK
 3. dr inż. arch. Tomasz Bajwoluk
 4. dr inż. arch. Jakub Błachut
 5. dr inż. arch. Piotr Langer
 6. dr inż. arch. Mariusz Łysień
 7. dr inż. arch.  Daniel Ogrodnik
 8. dr inż. arch. Agata Korzeniowska
 9. dr inż. arch. Rita Łabuz
 10. dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel
 11. dr inż. arch. Agnieszka Ciepiela
 12. dr inż. arch. Olga Kania
 13. mgr inż. arch. Alicja Hrehorowicz – Nowak

dydaktyczni:

 1. dr hab. inż. arch. Marcin Petelenz, prof. PK
 2. dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK
 3. dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner, prof. PK
 4. dr inż. arch. Wojciech Wójcikowski, prof. PK
 5. dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska, prof. PK
 6. dr inż. arch. Andrzej Hrabiec, prof. PK
 7. dr inż. arch. Jan Łaś, prof.PK
 8. dr inż. arch. Ingeborga Cygankiewicz
 9. dr inż. arch. Anna Pawlak
 10. dr inż. arch. Anna Ziobro
 11. dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska
 12. mgr inż. arch. Jakub Dudek
 13. mgr inż. arch. Barbara Zając