Młoda urbanistyka

Wyjazd studencki do Ryglic

W dniu 7 grudnia 2023 r. Studenci Gospodarki Przestrzennej w ramach przedmiotu prowadzonego w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego I Ruralistycznego WA PK odbyli spotkanie z Burmistrzem Miasta Ryglice p. Pawłem Augustynem, który gorąco ich […]

Młoda urbanistyka

Sympozjum międzybranżowe Poprad Valley Health Resortu

W dniach 1-2.12.2023 roku członkowie Koła Naukowego Młodej Urbanistyki oraz studenci architektury i gospodarki przestrzennej mieli okazję odkrywać tajemnice uzdrowisk w Piwnicznej Zdroju, Krynicy Zdroju, Muszyny i Żegiestowa podczas naszego dwudniowego wyjazdu. Jednym z fascynujących […]

Młoda urbanistyka

Sympozjum Urban Forestry w Rytrze

W dniach 18-19.11.2023 odbyło się w Rytrze Sympozjum Urban Forestry, które stanowiło unikalną platformę integrującą dwie ważne dziedziny: urbanistykę i leśnictwo. Poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy podczas tego międzybranżowego spotkania, uczestnicy poszukiwali synergii, które mogą […]

Młoda urbanistyka

Warsztaty przyszłości

W dniu 9 maja 2015 r. Koło Naukowe „Młoda Urbanistyka” działające przy Instytucie Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Zorganizowało warsztaty urbanistyczne dla dzieci z „Akademii Przyszłości”. Akademia jest programem, wspomagającym dzieci […]

Młoda urbanistyka

Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne

We wrześniu Koło Naukowe „Młoda Urbanistyka” działające przy Instytucie Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wraz z Fundacją „Zawsze Warto” rozpoczęło udział w projekcie zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 […]

Młoda urbanistyka

Skarby i łosie

Koło Naukowe „Młoda Urbanistyka” działające na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej przy Instytucie Projektowania Miast i Regionów wspólnie z Fundacją „Zawsze Warto” realizuje półroczny projekt edukacyjny pod nazwą ”SKARBY I ŁOSIE”. Będący elementem Programu Narodowego Instytutu […]

Młoda urbanistyka

Obóz naukowy w Łosiach

Dialog z chyżą Jak wpłynęły zasoby ropy naftowej na architekturę w południowej Polsce ? Małe leśne polanki z bulgoczącą czarną mazią dały podstawę rozwoju wspaniałej bogatej w detalu architektury drewnianej w południowym rejonie Beskidu Niskiego. […]

Młoda urbanistyka

Wolontariat dla dziedzictwa

Koło Naukowe „Młoda Urbanistyka” działające na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej przy Instytucie Projektowania Miast i Regionów, wspólnie z Fundacją „Zawsze Warto”, realizuje projekt edukacyjny pod nazwą ”KOLONIE JÓZEFA”. Jest on elementem  Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa […]

Młoda urbanistyka

Kreatywne warsztaty edukacyjne

Projekt edukacyjny „Kolonie Józefa“ to działania prowadzone we wsiach gmin: Stary Sącz, Łącko, Podegrodzie i Rytro powiatu nowosądeckiego mające na celu popularyzację zabytków i przestrzeni kulkturowej gmin oraz podniesienie świadomości  znaczenia historycznych obiektów w otoczeniu. […]