REJESTRACJA DLA SŁUCHACZY

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
MIASTO, REGION, UZDROWISKO


23-24 listopada 2023 / online MS Teams

PROGRAM KONFERENCJI
KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej MIASTO, REGION, UZDROWISKO, która odbędzie się 23-24 listopada 2023 r., online, na platformie MS Teams.

Celem głównym konferencji jest interdyscyplinarna i wieloaspektowa wymiana doświadczeń naukowców i praktyków w zakresie funkcjonowania, planowania i zarządzania rozwojem obszarów zurbanizowanych, zarówno niewielkich ośrodków miejskich, dużych miast, metropolii oraz szczególnie narażonych na presję inwestycyjną obszarów wiejskich w regionach metropolitalnych, czy istniejących i potencjalnych obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Konferencja poświęcona jest działalności naukowej, zawodowej i społecznej zmarłej w 2022 roku, prof. dr hab. inż. architekt Elżbiety Węcławowicz-Bilskiej i obejmuje swoją tematyką główne zagadnienia, którymi zajmowała się Ś.P. Pani Profesor – od tematyki regionalnej, poprzez planowane miejscowe po problematykę przestrzeni leczniczych niewielkich miejscowości uzdrowiskowych oraz architekturę.

Jest to dziesiąta konferencja w ramach cyklu Idea miasta, czas, miejsce, forma.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

W związku z dużym zainteresowaniem ostatnimi zmianami prawa planistycznego, miło nam poinformować, że w trakcie jednej z sesji, podczas Konferencji, zaplanowaliśmy dla Państwa panel poświęcony zagadnieniom praktycznym.

Członkowie TUP o. Kraków przedstawią w świetle nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ujęciu praktycznym zagadnienia związane z:

  • likwidacją dokumentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • obligatoryjnym przyjęciem przez gminy strategii rozwoju i planu ogólnego,
  • zmianami w cyfryzacji procesów planistycznych,
  • nowymi zasadami partycypacji społecznej.

W tej sesji Eksperci przedstawią także możliwości wykorzystania oprogramowania QGIS do wizualizacji i analiz danych przestrzennych, oraz praktyczne możliwości wykorzystania w planowaniu przestrzennym baz danych Głównego Urzędu Statystycznego.

PRZYGOTOWANIE REFERATÓW

Oczekujemy na referaty realizujące cele Konferencji. Referat w języku polskim lub angielskim prosimy dostosować do przewidywanego czasu wystąpienia (około 15 minut). Plik w formacie PDF o rozmiarze nieprzekraczającym 5 MB można wysłać do 10 listopada 2023 roku na adres e-mail Konferencji.

PRZYGOTOWANIE KOMUNIKATÓW (dla studentów oraz doktorantów ze szkół doktorskich)

Oczekujemy na komunikaty (poster, prezentacja) realizujące cele Konferencji. Komunikat w języku polskim lub angielskim prosimy dostosować do przewidywanego czasu wystąpienia (około 10 minut). Plik w formacie PDF o rozmiarze nieprzekraczającym 5 MB proszę wysłać do 10 listopada 2023 roku na adres e-mail Konferencji.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie on-line Karty zgłoszenia uczestnictwa, oraz dokonanie wpłaty na konto zgodnie z Terminarzem Konferencji.

TERMINARZ I OPŁATY

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16 25 października 2023 r.

Termin konferencji: 23 – 24 listopada 2023 r.

Miejsce obrad: MS Teams (Kraków, Politechnika Krakowska)

INFORMACJE BIEŻĄCE: https://www.a5.pk.edu.pl/konferencje/miasto/

KONTAKT: ewb@pk.edu.pl

PLIKI DO POBRANIA: