Celem jest stworzenie projektu przestrzeni oświatowej, cechującej się modułową konstrukcją oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, które zapewnią rozszerzenie możliwości kształcenia w jednostkach oświatowych.

Wykorzystując dotychczasowe interdyscyplinarne prace rozwojowe, wyniki badań i know-how, zespół ekspertów łączący nauki techniczne i społeczne proponuje rozwiązanie z możliwością adaptacji i zastosowania w sąsiedztwie istniejących obiektów oświatowych. W sytuacjach kryzysowych stanowić ono może samodzielne rozwiązanie tymczasowe oparte o mobilne źródła zasilania. Idea oparta jest na wynikach badań naukowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej i łączy prace badawcze 4 wydziałów PK.

Projekt łączy kreatywne rozwiązania: technologiczne, konstrukcyjne i logistyczne, wykorzystując wyniki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na PK oraz wiedzę praktyczną związaną z tymi wynikami promując dobre praktyki w zakresie wprowadzania innowacji. Jednym z celów projektu jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród użytkowników projektu, co zgodne jest ze strategią przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Bieżące informacje o projekcie można śledzić za pośrednictwem strony w serwisie Facebook (link poniżej):