Rada naukowa:

 • dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień -Woźniak, prof. PK – Dziekan WA
 • dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz – Wróbel – Prodziekan ds. studenckich na kierunku architektura
 • prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz –Bilska
 • prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Nachlik
 • prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Rybicki
 • dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK
 • dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK
 • dr inż. arch. Jakub Błachut

Cel prowadzenia Podyplomowych Studiów Planowania Przestrzennego:

Celem Podyplomowych Studiów Planowania Przestrzennego jest przygotowanie specjalistycznej kadry o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Zachodzące obecnie dynamiczne przeobrażenia w zakresie przebudowy miast wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno z zakresy planowania przestrzennego jak i gospodarki przestrzennej oraz zarządzania przestrzenią. Studia pozwolą na zapoznanie słuchaczy z najnowszymi badaniami i sposobami działań w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej.

Studia będą trwały 2 semestry i obejmować będą 165 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Zakończone zostaną pracą dyplomową.

Podyplomowe Studia Planowania Przestrzennego Studenci przyjmą absolwentów uczelni technicznych i uniwersyteckich, którzy uczestniczą w procesach kształtowania przestrzeni miast i regionów. Przykładowo mogą to być reprezentanci specjalności takich jak: wydział architektury, budownictwa lądowego, inżynierii środowiska, budownictwa wodnego, inżynierii sanitarnej, inżynierii drogowej, ekonomii, geografii, socjologii, ochrony środowiska, zarządzania itp., pracujące lub zajmujące się problemami planowania przestrzennego lub gospodarki przestrzennej.

Lokalizacja Podyplomowych Studiów Planowania Przestrzennego:

Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A5– Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

KARTA ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE

EFEKTY KSZTAŁCENIA

BLOKI TEMATYCZNE

Studia trwają dwa semestry – 15.10.20222 -14.10.2023

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie ( 165 godzin):

 • piątki od godziny 16.00 –  20.00
 • soboty od godziny 9.00 – 14.00 (w zależności od harmonogramu zajęć – możliwość przesunięcia do 16.00)

Opłata za studia wynosi 5 950 zł płatne w dwóch ratach (można wystąpić o rozłożenie płatności na cztery raty).

Wpłaty należy dokonać przelewem do banku Alior Bank S.A.

na konto nr 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826,

wpisując w tytule: PSPP 22/23.

Rozpoczynamy nabór do nowej edycji studiów !!!

Termin rekrutacji: 1 września do 10 października 2022r.

 

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia – prosimy wysłać na adres mailowy: a-5@pk.edu.pl
 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • ksero dowodu wpłaty 1. raty. – weryfikacja kandydatów po wpłatach.

Kontakt:

dr inż. arch. Jakub Błachut

tel. 12 628 20 50, tel. 503 129 115

a-5@pk.edu.pl

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki