Międzynarodowe warsztaty „Kreowanie przestrzeni a odbudowa miasta” – część I – 13 kwiecień 2023

Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej  oraz Koło Naukowe Młoda Urbanistyka byli organizatorami międzynarodowych warsztatów „Kreowanie Przestrzeni a odbudowa miasta”. 

Warsztaty odbyły się 13 kwietnia 2023 r. Współorganizatorem warsztatów były: Zaporoski Narodowy Uniwersytet Techniczny „Politechnika Zaporoska” oraz Zakład Urbanistyki i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Temat warsztatów został poświęcony szeroko rozumianym kreowaniu przestrzeni. 

Zdjęcia z warsztatów . fot. mgr inż. arch. Jakub Dudek
Zdjęcia z warsztatów . fot. mgr inż. arch. Jakub Dudek
Zdjęcia z warsztatów . fot. stud. Daria Guzik
Zdjęcia z warsztatów . fot. stud. Daria Guzik
Model Zaporoża – mgr inż arch. Alicja Hrehorowicz -Nowak
Model Zaporoża – mgr inż arch. Alicja Hrehorowicz -Nowak
Zniszczenia wojenne Zaporoża https://www.tvp.info/63764101/zaporoze-filmy-i-zdjecia-z-ataku-rosjan-sa-zabici-i-ranni
Zniszczenia wojenne Zaporoża
https://www.tvp.info/63764101/zaporoze-filmy-i-zdjecia-z-ataku-rosjan-sa-zabici-i-ranni

Inteligencja, pragnienia, motywacje, wyobraźnia i kreatywność stają się ważniejsze od struktury, lokalizacji czy bogactw naturalnych.  O przyszłym sukcesie miasta zadecyduje kreatywność jego mieszkańców i władz – twierdzi w książce „Kreatywne miasto” Charles Landry i nie sposób nie zgodzić się z jego słowami. Miejsca, w którym architektura zachwyca innowacyjnymi rozwiązaniami, centra handlowe pełnią funkcję rozrywkową i kulturotwórczą, a transport miejski jest przyjazny użytkownikom będą zawsze czynnikiem miastotwórczym.

Tematem przewodnim warsztatów było miasto  Zaporoże  w aspekcie zniszczeń wojennych i jego odbudowy. W temat wprowadziła  studentów dr. Olga Pavliuk, która wraz z prof. Iryną Ryzhovą  z Katery Designu Z NUT określiła zakres dotychczasowych zniszczeń i  kierunek poszukiwań w zakresie odbudowy struktury miejskiej. Zebrane w trakcie warsztatów  studenckie  opracowania posłużą władzom lokalnym Zaporoża wskazując proponowane kierunki rozwoju z nakierowaniem na przejście 
z miasta przemysłowego w kierunku miasta kreatywnego.  Uczestnicy warsztatów zapoznali się również z ciekawą historią oraz kulturą Zaporoża co stanowiło  wstęp do drugiej części warsztatów, jaką było stworzenie koncepcji odbudowy miasta. Udział w Warsztatach wzięło  ponad 60 studentów Architektury i Gospodarki Przestrzennej oraz około 20 studentów architektury Politechniki Rzeszowskiej . Studenci pracując w grupach analizowali  możliwe kierunki zmian struktury i przestrzeni miasta , mając na uwadze aspekty kreowania kreatywnych miast z zachowaniem  zasad zrównoważonego rozwoju 
i z uszanowaniem dziedzictwa kulturowego. 

/notatka z warsztatów  stud. Dominika Hyła i Daria Guzik/