Nagroda w Konkursie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Dr inż. arch. Tomasz Bajwoluk będący pracownikiem Katedry A5, otrzymał nagrodę w Konkursie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Nagroda została przyznana za publikację „Przestrzeń podmiejska. Wybrane zagadnienia struktury funkcjonalno-przestrzennej”  (Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej). Więcej informacji można znaleźć w poniższym odnośniku:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konkurs-ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-na-najlepsze-prace-dyplomowe-rozprawy-doktorskie-oraz-publikacje-w-dziedzinach-architektury-i-budownictwa-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-mieszkalnictwa-rozstrzygniety

Gratulujemy!