Urban Summer School

PLANNING A BETTER CITY

Cracow 19-29.09.2019

We invite you to sign up for classes at the Urban Summer School of the Faculty of Architecture at the Cracow University of Technology in 2019. The theme of this year’s urban workshops organized by the Institute of Cities and Regions Design, Faculty of Architecture at the Cracow University of Technology is Planning a Better City.

Urban Summer School classes are an extension of courses conducted at national and foreign faculties of architecture. The basic formula of the summer course is thinking about the problems of contemporary cities. The basic formula is to think about problems concerning contemporary cities, the role of architect and urban planner in the process of shaping the urban space with particular emphasis on the contemporary development of cities with a historical background.

The workshop educational system of Urban Summer School provides support for the program’s implementation by lectures and presentations of professors from Polish and foreign academic centers, experienced architects and urban planners.The course includes classes in the form of workshops, lectures, sightseeing of Krakow and study tours to the picturesque corners of southern Poland. 

All classes take place in English. 

The term of the Summer School classes: 19-29.09.2019. 

Registration deadline: 31/05/2019 

Additional information:www.a5.pk.edu.pl

Registration:wwojcikowski@pk.edu.pl wej Polski.

Zapraszamy do zapisów na zajęcia Szkoły Letniej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w roku 2019. Tematem tegorocznych warsztatów urbanistycznych organizowanych przez Instytut Projektowania Miast i Regionów, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej jest: „Planowanie lepszego miasta”.
Zajęcia w ramach Szkół Letnich są rozszerzeniem dydaktyki prowadzonej na krajowych oraz zagranicznych Wydziałach Architektury. Podstawową formułą jest myślenie o problemach dotyczących współczesnych miast, roli architekta i urbanisty w procesie kształtowania przestrzeni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego rozwoju miast o rodowodzie historycznym. 
W warsztatowym systemie edukacji Szkół Letnich przewiduje się wsparcie realizacji programu wykładami i prezentacjami profesorów z ośrodków akademickich polskich i zagranicznych, doświadczonych architektów i urbanistów. Kurs obejmuje zajęcia w formie warsztatów, wykłady, zwiedzanie Krakowa oraz wyjazdy studyjne w malownicze zakątki południowej Polski.


Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.
Termin zajęć Szkoły Letniej: 19-29.09.2019
Termin rejestracji do 31.05.2019
Więcej informacji na stronie: https://www.a5.pk.edu.pl
Zapisy: wwojcikowski@pk.edu.pl