Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju dla absolwentów oraz pracowników PK

Foto: Archiwum R. Łabuz

12 lutego br. zostały wręczone Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Ceremonia rozdania nagród odbyła się podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma oraz targów WinDoor-tech w Poznaniu. Obydwa wydarzenia potrwają do 15 lutego br.

https://www.pk.edu.pl

W gronie laureatów Nagród Ministra Inwestycji i Rozwoju znaleźli się pracownicy Instytutu

Kategoria rozprawy habilitacyjne

Dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK za rozprawę habilitacyjną „Techno-Polis. Idea. Struktura. Przestrzeń”

Kategoria prace magisterskie

Mgr inż. arch. Rita Łabuz za pracę magisterską „Rejon Placu Kossaka na tle przemian przestrzennych Młynówki Królewskiej w Krakowie”, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner

Foto: Archiwum R. Łabuz
Foto: Archiwum R. Łabuz