Sympozjum Urban Forestry w Rytrze

W dniach 18-19.11.2023 odbyło się w Rytrze Sympozjum Urban Forestry, które stanowiło unikalną platformę integrującą dwie ważne dziedziny: urbanistykę i leśnictwo. Poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy podczas tego międzybranżowego spotkania, uczestnicy poszukiwali synergii, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju miast i osiągnięcia harmonii z naturą. 

Współpraca między Kołem Naukowym Młoda Urbanistyka, a Kołem Naukowym Leśników umożliwiła odkrywanie wspólnych obszarów zainteresowań oraz tworzenie innowacyjnych ścieżek dla przyszłościowego rozwoju środowiska miejskiego. Szczególnymi wystąpieniami na Sympozjum były te wygłoszone przez Zastępcę Nadleśniczego ds. Udostępniania Lasu mgr Annę Kostrz oraz dr inż. Piotra Lasek z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wystąpienia te stanowiły cenne źródło wiedzy, umożliwiając uczestnikom Sympozjum zrozumienie zarówno praktycznych, jak i teoretycznych aspektów. 

Sympozjum Urban Forestry było nie tylko miejscem wymiany wiedzy, ale także inspirującym forum, gdzie studenci z obszarów urbanistyki i leśnictwa mogli wspólnie eksplorować możliwości współpracy. Integracja tych dwóch dziedzin jest kluczowa w kontekście współczesnych wyzwań związanych z rozwojem miast i ochroną środowiska.