Rozstrzygnięcie konkursu studenckiego “KOLEJOWA BRAMA MIASTA” w Dębicy

W ramach zawiązanej kilka lat temu współpracy Wydziały Architektury PK i samorządu miejskiego Dębicy, studenci kierunku „Architektura” (I stopień, rok 3) wzięli udział w konkursie urbanistycznym ogłoszonym przez Gminę Dębica pod hasłem „KOLEJOWA BRAMA MIASTA”. Konkurs zrealizowano w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5, w ramach przedmiotu kursowego „Projektowanie urbanistyczne”, pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Rafała Blazego, prof. PK. Głównym zadaniem projektowym, przed jakim stanęli studenci, było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej w ciągu ulicy Kolejowej – głównej arterii miejskiej łączącej rynek z dworcem kolejowym. „Kolejowa brama miasta” miała zatem wymiar symboliczny, istotny zarówno dla mieszkańców, jak i podróżnych przybywających do Dębicy koleją. Istotnym wyzwaniem okazało się proekologiczne podejście do kształtowania przestrzeni miejskiej, przede wszystkim próba łagodzenia negatywnych zjawisk klimatycznych, wprowadzenie do miasta zróżnicowanych form zieleni i wody, a także ożywienie przestrzeni śródmiejskiej poprzez wprowadzanie atrakcyjnych funkcji usługowych i miejsc aktywizujących lokalną społeczność. Ważnym elementem projektu była także próba integracji dwóch części miasta rozdzielonych linią kolejową. Do sądu konkursowego wpłynęły aż 32 prace projektowe, w znakomitej większości opracowane w zespołach dwuosobowych. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele Wydziału Architektury oraz dębickiego samorządu, przyznało dwie nagrody oraz cztery wyróżnienia – o łącznej wartości 10 tys. złotych:

 • I Nagroda  autorzy: Adam Wojtas, Paweł Młynarczyk, prowadząca projekt: dr inż. arch. Urszula Nowacka- Rejzner, prof.PK;
 • II Nagroda – autorki: Julia Mącior, Patrycja Wieczorek, prowadząca projekt: dr inż. arch. Urszula Nowacka- Rejzner, 
 • wyróżnienia:
  • autorki: Katarzyna Mroczek, Natalia Kudlak, prowadzący: dr inż. arch. Piotr Langer;
  • autorki: Zofia Całka, Sara Bujakowska, prowadzący: dr inż. arch. Piotr Langer;
  • autorki: Natalia Nowak, Sylwia Nykaza, prowadzący: dr inż. arch. Rita Łabuz;
  • autorzy: Martyna Sojda, Oskar Piątek, prowadzący: dr inż. arch. Aneta Synowiec.

W uzasadnieniu przyznania I Nagrody Sąd Konkursowy podkreślił, że Autorzy tej pracy zaproponowali bardzo interesującą formę placu przed budynkiem dworca, zapewnili integrację dworca kolejowego z rynkiem, a także w nowatorsko rozwiązali problemy komunikacji zadanego obszaru, zarówno w odniesieniu do ruchu samochodowego jak i pieszego. Ponadto, w bardzo oryginalny sposób skorzystali z symboliki miasta, wprowadzając jej elementy do rozwiązań urbanistycznych.

W okresie wakacyjnym, prace studenckie wykonane w ramach konkursu „Kolejowa brama miasta” były prezentowane i publicznie dyskutowane w dębickiej Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury.

fot 1 - uroczystość wręczenia nagród.
fot 1 – uroczystość wręczenia nagród
fot 2 – wręczenie nagród
fot 3 – autorski jednej z wyróżnionych prac
I Nagroda – plansza projektowa, autorzy: Adam Wojtas, Paweł Młynarczyk
II Nagroda – plansza projektowa, autorki: Julia Mącior, Patrycja Wieczorek