Dyplomantka naszej Katedry otrzymała nagrodę w konkursie Ministra Rozwoju I Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

W dniu 21.09.2023r. została ogłoszona lista laureatów 50 edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (edycja za 2022r.).

Na konkurs wpłynęły 94 wnioski w tym : 

  • 18 wniosków w kategorii prace inżynierskie;
  • 35 wniosków w kategorii prace magisterskie;
  • 28 wnioski w kategorii rozprawy doktorskie;
  • 13 wniosków w kategorii publikacje krajowe.

W kategorii prace magisterskie, w której przyznano 12 nagród, jedną z nich otrzymała mgr inż. arch. Michalina Mietlińska. Nagroda została przyznana za pracę pt. „PIERŚCIEŃ LAMBDA – projekt zagospodarowania rejonu Kępy Mieszczańskiej we Wrocławiu z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury ”. Nagrodzona praca została przygotowana i obroniona w 2022 r. w Katedrze Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, a promotorem pracy była dr inż. arch. Urszula Nowacka– Rejzner, prof. PK oraz dr inż. arch. Piotr Langer.

Nagrody tegorocznym laureatom Konkursu zostały wręczone 11 października 2023r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.