Zielona Klasa – warsztaty architektoniczne

Uczniowie Technikum Mechanicznego nr 15 z 1 Tau i 4 Tmb w dniu 21 października 2022 r. uczestniczyli w warsztatach architektonicznych. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z problematyką tworzenia koncepcji architektonicznych dla mobilnej zielonej modułowej klasy. W pierwszej części uczniowie zastanawiali się czego brakuje we współczesnej szkole oraz za co ją cenią na podstawie własnych obserwacji szkoły, do której obecnie uczęszczają.  Tworzyli również mapę myśli odpowiadającą na pytanie czym może być i jakie mają skojarzenia z zielona klasą. W dalszej części, po zapoznaniu się z założeniami koncepcji mobilnego modułowego systemu podjęli próbę przeanalizowania możliwych i najdogodniejszych według nich układów modułów obiektów szkolnych i wyposażenia na zadanych schematach.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez pracowników Politechniki Krakowskiej w ramach projektu Ministra Edukacji i Nauki a Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki pt.: „Szkoła przyszłości: modularny i mobilny system Zielonych Klas” realizowanego przez Katedry Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego (A5) oraz z Katedry Architektury Miejsc Pracy Sportu i Usług (A2) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.  Program grantowy realizowany jest od 6 maja 2022 r. i ma być odpowiedzią na poszukiwania poszerzenia przestrzeni oświatowej w nowej formie odpowiadającej możliwościom współczesnych państwowych jednostek edukacyjnych w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz jakości kształcenia dzieci i młodzieży.