Zielona klasa – warsztaty architektoniczne  

Dnia 11.01.2023 w Szkole Podstawowej nr 107 im. T. Boya-Żeleńskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie zostały zorganizowane warsztaty architektoniczne dla klasy 7, które są kontynuacją projektu realizowanego w ramach programu Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”. W poprzednich warsztatach uczniowie m.in. zastanawiali się, czego brakuje we współczesnej szkole oraz za co ją cenią, na podstawie własnych doświadczeń związanych z placówką, do której obecnie uczęszczają. Tworzyli również mapę myśli odpowiadającą na pytanie czym może być zielona klasa i jakie mają z nią skojarzenia. 

Tym razem celem warsztatów było zapoznanie uczniów z problematyką tworzenia koncepcji architektonicznych dla mobilnej zielonej modułowej klasy. Po prezentacji na temat projektu oraz zapoznaniu się z założeniami koncepcji mobilnego modułowego systemu, podjęli próbę przeanalizowania możliwych i najdogodniejszych, według nich, układów modułów obiektów szkolnych i wyposażenia na zadanych schematach. Podczas układania uczniowie rozważali różne możliwości oraz było widoczne ich zaangażowanie. „Jaki wolimy układ sali?”, „Okrągłe stoliki są fajniejsze do pracy w grupach, a te tradycyjnie ułożone do normalnych lekcji”- takie pytania padały podczas wykonywania pracy. Następną częścią projektu była krótka prezentacja na temat budownictwa modułowego oraz quiz na temat warsztatów.