Wystawa pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Instytutu Projektowania Miast i Regionów A-5 w Uniwersyteckiej Bibliotece w Zaporożu.

W dniu 11. 09. 2019r. w Zaporoskiej Okręgowej Uniwersyteckiej Bibliotece Naukowej miał miejsce wernisaż wystawy prac badawczo – naukowych pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Wernisaż otwarty został przez Panią Dyrektor Zaporoskiej Okręgowej Uniwersyteckiej Biblioteki Naukowej. Główną część wernisażu poprowadziła dr. inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prezentując prace badawczo-naukowe pracowników Instytutu Projektowania Miast i Regionów A5, jak również przedstawiła zakres badań jakimi zajmuje się Instytut. Znalazły się wśród nich opracowania badawczo-naukowe Prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Węcławowicz – Bilska, dr hab. inż. arch. Rafała Blazy prof. PK,  dr hab inż. arch. Matyldy Wdowiarz-Bilska prof. PK, dr inż. arch. Moniki Gołąb-Korzeniowskiej, dr inż. arch. Andrzeja Hrabca, dr inż. arch. Mariusza Łysienia, mgr inż. arch. Rity Łabuz, dr inż. arch. Agnieszki Wójtowicz-Wróbel, dr inż. arch. Anny Ziobro, mgr inż. arch. Olgi Kani, dr inż. arch. Marcina Petelenza, mgr inż. arch. Krzysztofa Barnasia, mgr inż. arch. Kamila Hojarczyka dr inż. arch. Wojciecha Wójcikowskiego, dr inż. arch. Jakuba Błachuta, dr inż. arch. Hanny Hrehorowicz-Gaber oraz mgr inż. Agaty Korzeniowskiej.

W pracach naukowych wchodzących w skład serii „Przestrzeń Polska” poruszono szereg tematów związanych z zagadnieniami z zakresu urbanistyki na obszarze Polski. Tematy te zostały przedstawione wyczerpująco w formie posterów streszczających badania zilustrowane licznymi przykładami i podbudowane zdjęciami. Poruszono problemy odnowy miast i przestrzeni publicznych, rewitalizacji przestrzeni publicznych oraz uzdrowisk na terenie południowej Polski. Przestawiony został przykład rewitalizacji bulwarów wiślanych w Warszawie. Omówiono również proces degradacji urbanistycznej, drogę do techno-polis a także przestrzeń miasta w kontekście jej funkcji.  Rozpatrzone zostało rozwiązanie funkcjonalne centrów handlowych w obszarze węzłów komunikacyjnych oraz wyjaśniono istotę przestrzeni nowych miast powstałych w wyniku suburbanizacji. Wśród opracowanych tematów znalazły się także – obszary w granicach Miasta Krakowa oraz ich zmiany i rozwój, funkcjonowanie sieci miast Cittaslow w małych miasteczkach polskich, zrównoważona metoda kształtowania osiedli mieszkaniowych, planowanie przestrzenne na obszarze aglomeracji śląskiej a także problematyka małych miast w Karpatach Polskich. Kolejnymi przygotowanymi tematami badawczymi były rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Krakowie-przemiany przestrzenne i krajobrazowe oraz ich rozwój. Ochrona wsi i modele przekształceń na przykładzie wsi Zamagurza Spiskiego znalazły też swoje miejsce w prezentacji wyników badań.

Po oficjalnej prezentacji prac naukowych uczestnicy wernisażu mieli możliwość indywidualnego, dokładniejszego zapoznania się z wynikami badań a także wymiany spostrzeżeń oraz przemyśleń. Poruszone w pracach badawczo – naukowych tematy przedstawiły kompleksowo temat planowania przestrzennego w Polsce i problemy napotykane w tej dziedzinie w kraju. Zakres tematyczny prac dotyczył na tyle uniwersalnego tematu, aby budził zainteresowanie wszystkich uczestników wernisażu. Problem planowania przestrzennego i urbanistyki dotyczy każdego zurbanizowanego obszaru. Dało to szansę na rozmowę o różnicach oraz podobieństwach w tym zakresie pomiędzy Polską a Ukrainą. Tematyka wernisażu stała się wstępem do następnej części spotkania, która dała oficjalne nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Projektowania Miast i Regionów, a Zaporoskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym. Po podziękowaniach skierowanych do organizatorów jak i uczestników i zakończeniu części oficjalnej spotkania nastąpiła część dyskusyjna. Nad tą częścią spotkania czuwali dr inż. arch. Jakub Błachut oraz mgr Aneta Nowacka. Poruszone zostały tematy dotyczące nawiązanej współpracą obu uczelni technicznych i planami z tym związanymi a także z indywidualnym funkcjonowaniem zarówno uczelni partnerskich – Politechniki Krakowskiej i Zaporoskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego jak i ośrodków miejskich, w których się znajdują.