Wręczenie Nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2018

Foto: Jan Zych (https://www.pk.edu.pl/)
13 grudnia br. w Sali Senackiej PK odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień dla pracowników Politechniki Krakowskiej uhonorowanych Nagrodami Rektora za rok 2018. 
Indywidualne i zespołowe Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2018
Wydział Architektury

 

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
  • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
  • prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
  • dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK
  • dr inż. arch. Eliza Szczerek
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku:
  • prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
  • prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
  • prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka,
dr inż. arch. Dominik Przygodzki

 

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK
dr inż. arch.  Anna Staniewska
Źródło: https://www.pk.edu.pl/