Skarby i łosie

bty

Koło Naukowe „Młoda Urbanistyka” działające na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej przy Instytucie Projektowania Miast i Regionów wspólnie z Fundacją „Zawsze Warto” realizuje półroczny projekt edukacyjny pod nazwą ”SKARBY I ŁOSIE”. Będący elementem Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa.
SKARBY i ŁOSIE to działania prowadzone we wsiach w Beskidzie Niskim popularyzujące zabytki materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywizujące lokalną ludność w działaniach pro kulturowych .Świadomość znaczenia wartości kulturowych zapisanych w architekturze jest jednym z głównych przesłań jakie studenci pragną podczas warsztatów przekazać mieszkańcom. Dziedzictwo architektury drewnianej Beskidu Niskiego jest wysoce zagrożone z powodu niskiej świadomości mieszkańców oraz nawarstwień
i konfliktów wynikających z trudnej wielokulturowej przeszłości . Zabudowa drewniana znika powoli z krajobrazu Beskidu Niskiego w związku ze zmianą sposobu życia i użytkowania terenu. Ten proces można zatrzymać edukując społeczeństwo na poziomie wszystkich grup wiekowych, we współpracy z instytucjami działającymi na tym terenie i samorządami. Studenci podczas obozów naukowych w gminie Uście Gorlickie i gminie Ropa dokonują inwentaryzacji najbardziej zagrożonych likwidacją zabudowań drewnianych jak również prowadzą zajęcia warsztatowe dla dzieci .
Pierwszy obóz odbył się w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2016 w Uściu Gorlickim; kolejny wyjazd odbędzie się jesienią.
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy, rozwijanie świadomości i aktywności
w ochronie dziedzictwa kulturowego studentów – wolontariuszy i mieszkańców gminy Ropa i Uście Gorlickie w zakresie wielokulturowego dziedzictwa. Działania koła prowadzą do podniesienia znaczenia materialnego i niematerialnego dziedzictwa w oczach mieszkańców – wskazując odbiorcom możliwość wykorzystania go w promocji turystycznej.