Przedłużenie rejestracji na konferencję AGLOMERACJE

Szanowni Państwo!

Z uwagi na liczne zapytania , informujemy uprzejmie o przedłużeniu terminów zgłoszeń oraz wnoszenia opłat na Konferencję „AGLOMERACJE. Rozwój. Wyzwania. Przestrzeń”. 

Jednocześnie ponawiamy zaproszenie i serdecznie zachęcamy do uczestnictwa, wygłoszenia referatów oraz przygotowania artykułów realizujących cele Konferencji.