„Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”

W styczniu 2018 roku Instytut Projektowania Miast i Regionów dostał zaproszenie od Stowarzyszenia Ekopsychologia  do projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Okres realizacji projektu : 1 stycznia 2018 do 31 października 2019 roku. Praca przy grancie została podjęta w celach naukowych i dydaktycznych. Uczestnikami  i zarazem Opiekunami grup studenckich ze strony Instytutu byli dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber ; dr inż. arch. Jakub Błachut pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Węcławowicz – Bilskiej  a następnie dr hab. inż. arch. Rafała Blazy Prof.PK