Małe Miasteczko – Międzynarodowy Konkurs Artystyczny

Wiosną tego roku Instytut Projektowania Miast i Regionów WA PK nawiązał współpracę z Polonią ukraińską w odległym Zaporożu. Efektem zawiązanej współpracy były międzynarodowe  warsztaty urbanistyczno-architektoniczne w sierpniu br. oraz otwarty konkurs plastyczny.  W dniu  27 sierpnia 2019 odbyło się rozstrzygnięcie Międzynarodowego konkursu artystycznego o tematyce urbanistyczno – architektonicznej pt. „Małe miasteczko”, w którym uczestniczyli między innymi członkowie koła naukowego „Młoda Urbanistyka” działającego przy Instytucie Projektowania Miast i Regionów. Zadaniem konkursowym było opracowanie małej formy plastycznej zawierającej elementy architektoniczne lub urbanistyczne oraz pokazanie specyfiki małego miasteczka. Myślą przewodnią, będącą mottem przyświecającym uczestnikom konkursu były słowa malarza Camille Pissaro „Szczęśliwi ci, którzy widzą piękno w miejscach zwykłych, tam gdzie inni niczego nie widzą! Wszystko jest piękne, wystarczy tylko umieć dobrze spojrzeć.” Cytat miał za zadanie uwrażliwić uczestników konkursu na przestrzeń małych miasteczek borykających się z coraz większymi problemami: przestrzennymi, komunikacyjnymi i wizualnymi. Współorganizatorem konkursu było Zaporoskie Okręgowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej, w którym działają od wielu lat ukraińscy malarze i młodzi adepci sztuki. Celem dydaktycznym konkursu było pobudzenie świadomości o przestrzeni, krajobrazie i życiu małego miasteczka w ujęciu plastycznym ukazującym wrażliwość na piękno, czasami nieoczywiste. Uczestnicy wykazali się bardzo różnorodnym podejściem do problemu. Wśród osób nagrodzonych znaleźli się członkowie Koła naukowego „Młoda Urbanistyka”, którego opiekunem jest dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber. Prace przedstawiały wiele spojrzeń na wcześniej wspomniane problemy i reprezentowały wysokie walory artystyczne. W imieniu jury wyniki konkursu ogłosił Dyrektor Instytutu dr hab. inż. arch. Rafał Blazy Prof. PK. Gościem honorowym była także Dr Olga Pawluk Dyrektor Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Zaporożu. Prace  od września będą wystawiane na Narodowym Uniwersytecie Technicznym „Politechnika Zaporoska” na Zaporożu i w Bibliotece Miejskiej.