Kreatywne warsztaty edukacyjne

Projekt edukacyjny „Kolonie Józefa“ to działania prowadzone we wsiach gmin: Stary Sącz, Łącko, Podegrodzie i Rytro powiatu nowosądeckiego mające na celu popularyzację zabytków i przestrzeni kulkturowej gmin oraz podniesienie świadomości  znaczenia historycznych obiektów w otoczeniu. Działanie to  jest elementem  programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – pt.“Wolontariat dla Dziedzictwa“  w którym wolontariuszami są studenci Koła Naukowego Młoda Urbanistyka.

W ramach prac o charakterze edukacyjnym Koło Naukowe „Młoda Urbanistyka”  działające przy Instytucie Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury  Politechniki Krakowskiej w dniach 19 – 22 października 2017 r. prowadziło akcje edukacyjne w  gminie Stary Sącz, w których trakcie zorganizowało warsztaty urbanistyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Gołkowicach Dolnych. W trakcie warsztatów zorganizowanych przez Koło, dzieci poznawały architekturę w swoim otoczeniu, malowały oraz kleiły modele domów (w tym także niemieckich kolonistów) z kartonów, usłyszały też jak mogą wyglądać miasta przyszłości. Nauka połączona z zabawą  była dla wszystkich niezwykle cennym doświadczeniem.

Podczas warsztatów dzieciom z klasy pierwszej i trzeciej szkoły podstawowej studenci zorganizowali pokaz multimedialny obrazujący domy w różnych częściach świata i futurystyczne projekty miast przyszłości, by zobrazować jak bardzo może się różnić przestrzeń wsi i miast od tej która ich otacza oraz jak bardzo czasem odbiegają od naszych stereotypów. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez studentów  wspomagały kreatywność dzieci. Była to nauka kształtująca umiejętność wyrażania  swoich opinii u najmłodszych i doświadczenie dla studentów w zakresie prostego i zwięzłego przekazu dla nieprofesjonalnego odbiorcy ,bardzo przydatne przy wykonywaniu zawodu architekta i urbanisty. Program warsztatów pozwolił najmłodszym zrozumieć zależności przestrzenne i różne aspekty pracy architekta od specjalizacji urbanistycznej po architekta wnętrz. Efektem warsztatów są prace plastyczne obrazujące wymarzony dom jako bryłę, rzuty i wnętrza  oraz modele kartonowe zabytkowych obiektów mieszkalnych z gminy.