Dyplom nagrodzony w konkursie Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepszą pracę dyplomową z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, obronioną na Wydziale Architektury WA PK w 2017 roku.

Informacje o dyplomie:

Autor: mgr inż. arch. Agata KUJDA

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta WĘCŁAWOWICZ-BILSKA

Jednostka dyplomująca: Instytut Projektowania Miast i Regionów A-5, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Tematyka dyplomu: Koncepcja krystalizacji systemu przestrzeni publicznych Bochni w oparciu o istniejące wartości związane z historyczną eksploatacją soli kamiennej i działalnością bocheńskiej kopalni. W ujęciu szczegółowym: zagospodarowanie terenu nadszybia “Campi” jako wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej dedykowanej mieszkańcom i turystom.