Analiza możliwości zagospodarowania strefy Green Human Space w Pszczelej Woli

W dniu 13 czerwca 2022 roku pracownicy Katedry Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w składzie: dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK, dr inż. arch. Rita Łabuz oraz dr inż. arch. Jakub Błachut uczestniczyli w konferencji, której celem była prezentacja koncepcji zagospodarowania Strefy Green Human Space w Pszczelej Woli. W trakcie spotkania w Auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie miało miejsce posiedzenie połączonych Komisji Rady Powiatu Lubelskiego. Dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK zaprezentowała analizę możliwości zagospodarowania terenu planowanego w gminie Strzyżewice pod rozwój przedsięwzięcia Green Human Space. Jest to praca badawczo – rozwojowa realizowana w Katedrze A-5 od lutego 2022 roku przez zespół w składzie: dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK – kierownik projektu, prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK, dr inż. arch. Agnieszka Ciepiela, dr inż. arch. Rita Łabuz, dr inż. arch. Jakub Błachut oraz inż. arch. Stanisław Borys – student WAPK na kierunku Architektura (II stopień). Projekt był opracowany w ramach umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Jan Kanthak; Starosta Lubelski, Zdzisław Antoń; Sekretarz Powiatu Lubelskiego, Artur Rumiński; oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Waldemar Wapiński, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, dr Jolanta Rodzoś; prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS. W trakcie konferencji prezentowana była także praca wykonana przez zespół pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej WNoZiGP UMCS pod kierunkiem dr hab. Waldemara Gorzym-Wilkowskiego, prof. UMCS oraz projekty studenckie powstałe w ramach konkursu. Efekty prac wszystkich Zespołów zostały pozytywnie przyjęte. Planowana jest dalsza interdyscyplinarna współpraca.