Młoda urbanistyka

Wyjazd studencki do Ryglic

W dniu 7 grudnia 2023 r. Studenci Gospodarki Przestrzennej w ramach przedmiotu prowadzonego w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego I Ruralistycznego WA PK odbyli spotkanie z Burmistrzem Miasta Ryglice p. Pawłem Augustynem, który gorąco ich […]

Młoda urbanistyka

Sympozjum międzybranżowe Poprad Valley Health Resortu

W dniach 1-2.12.2023 roku członkowie Koła Naukowego Młodej Urbanistyki oraz studenci architektury i gospodarki przestrzennej mieli okazję odkrywać tajemnice uzdrowisk w Piwnicznej Zdroju, Krynicy Zdroju, Muszyny i Żegiestowa podczas naszego dwudniowego wyjazdu. Jednym z fascynujących […]

Młoda urbanistyka

Sympozjum Urban Forestry w Rytrze

W dniach 18-19.11.2023 odbyło się w Rytrze Sympozjum Urban Forestry, które stanowiło unikalną platformę integrującą dwie ważne dziedziny: urbanistykę i leśnictwo. Poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy podczas tego międzybranżowego spotkania, uczestnicy poszukiwali synergii, które mogą […]

Newsy

Dyplomantka naszej Katedry otrzymała nagrodę w konkursie Ministra Rozwoju I Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

W dniu 21.09.2023r. została ogłoszona lista laureatów 50 edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (edycja za 2022r.). […]