Struktura Instytutu A5

Dyrektor: dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK
Administracja: mgr Aneta Nowacka,

KATEDRA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA (A51)

Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
dr inż. arch. Jakub Błachut
dr inż. arch. Piotr Langer
dr inż. arch. Mariusz Łysień
dr inż. arch. Anna Pawlak
dr inż. arch. Wojciech Wójcikowski
dr inż. arch. Anna Ziobro
mgr inż. arch. Agnieszka Ciepiela
mgr inż. arch. Jakub Dudek
mgr inż. arch. Rita Łabuz

ZAKŁAD ODNOWY MIAST (A-52)

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański
dr inż. arch. Tomasz Bajwoluk
dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska
dr inż. arch. Andrzej Hrabiec
dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel
mgr inż. arch. Olga Kania

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA OBSZARÓW ŚRÓDMIEJSKICH (A-53)

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK
dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber
dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner
dr inż. arch. Daniel Ogrodnik
mgr inż. arch. Barbara Zając

ZAKŁAD ARCHITEKTURY I PLANOWANIA WSI (A-54)

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura, prof. PK
dr inż. arch. Ingeborga Cygankiewicz
dr inż. arch. Jan Łaś
dr inż. arch. Marcin Petelenz
dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska
mgr inż. arch. Kamil Hojarczyk
mgr inż. arch. Agata Korzeniowska