Rada naukowa:
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz –Bilska
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Nachlik
prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Rybicki
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Witkowski
dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK
dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK

Cel prowadzenia Podyplomowych Studiów Planowania Przestrzennego
Celem Podyplomowych Studiów Planowania Przestrzennego jest przygotowanie specjalistycznej kadry o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Zachodzące obecnie dynamiczne przeobrażenia w zakresie przebudowy miast wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno z zakresy planowania przestrzennego jak i gospodarki przestrzennej oraz zarządzania przestrzenią. Studia pozwolą na zapoznanie słuchaczy z najnowszymi badaniami i sposobami działań w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej.
Studia będą trwały 2 semestry i obejmować będą 150 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Zakończone zostaną pracą dyplomową.
Podyplomowe Studia Planowania Przestrzennego Studenci przyjmą absolwentów uczelni technicznych i uniwersyteckich, którzy uczestniczą w procesach kształtowania przestrzeni miast i regionów. Przykładowo mogą to być reprezentanci specjalności takich jak: wydział architektury, budownictwa lądowego, inżynierii środowiska, budownictwa wodnego, inżynierii sanitarnej, inżynierii drogowej, ekonomii, geografii, socjologii, ochrony środowiska, zarządzania itp., pracujące lub zajmujące się problemami planowania przestrzennego lub gospodarki przestrzennej.

Lokalizacja Podyplomowych Studiów Planowania Przestrzennego
Instytut Projektowania Miast i Regionów – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

KARTA ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Kontakt:
dr inż. arch. Jakub Błachut

tel. 12 628 20 50, tel. 503 129 115
a-5@pk.edu.pl